Vi flykter fra fond

Personkunders sparing i fond har fått en alvorlig knekk det siste halve året. Nedgangen i sparevolum er 12,2 prosent.