• Erik Holsvik

Vervet til oljejobb

Pedro Inacio fra Lisboa begynte som struktur— ingeniør i Aker Kværner Offshore Partner (Akop) 1. oktober. Ingen av partene angrer på det.