• Jan Tore Glenjen

Eiendomsmegler 1 inn på leiemarkedet

Som en reaksjon på nedgangen i eiendomsmarkedet, velger Eiendomsmegler 1 å kaste seg inn i leiemarkedet på Nord-Jæren.