• Trond Otto, klassestyrer på Sola ungdomsskole ble sjokkert over det dårlige språket og alle skrivefeilene i eksamensoppgaven utgitt av Utdanningsdirektorate - Det er en prestasjon å ha to skrivefeil i en setning på tre ord, mener Otto. Tonje Paulsen Solem

Han fant over 20 skrivefeil i nasjonal matteeksamen