Norsk suksess i USA

Kriserammede amerikanere fortsetter å sette til livs store mengder Jarlsberg. De må ha, bare må ha den ganske dyre norske osten.