Største gassavtale siden Troll

Statoil har inngått avtale med levering av gass til Storbritanniafor 40-50 milliarder kroner, med 5 milliarder kubikkmeter gass perår i ti år fra 2005.