- Vi var blåøyde

I Braathens billettluke sitter Solveig Strøm Larsen og Kari Lilleng. Ingen andre maktet å fronte flyselskapet utad i dag, dager derpå.