Nor Copter tapte kampen om los-flyging

Nor Copter fikk ikke medhold i Oslo namsrett. Nå vurderer Stavanger-selskapet erstatningssøksmål mot staten.