Esso anker ikke Balder-dommen

Heller ikke Esso vil anke Balder-dommen fra Stavanger tingrett.