Søker om EU-støtte til avansert skoleprosjekt

Læring og nyttige samfunnsoppgaver går hånd i hånd når skoleelever skal kartlegge nærmiljøet ved hjelp av datateknologi og EU-midler.