Sporveiene og Snøhvit tildeles opplæringsmidler

Oslo Sporveier fikk i år den største enkeltpotten fra Kompetanseutviklingsprogrammet. Også Snøhvit-utbyggingen kom på topp blant 229 opplæringsprosjekter i privat og offentlig sektor.