72 nye søknader fra privatskoler

Utdanningsminister Trond Giske er bekymret over et økende antall søknader om oppstart av privatskoler.