Høyere strømpris skyldes ikke økte avgifter

Økte avgifter på elektrisk kraft står bare for 28 prosent av prisøkningen på strøm. Resten av økningen skyldes høyere markedspriser.