Vil straffe russ med nedsatt ordenskarakter

Norsk Lektorlag vil at russ som begår hærverk i russetiden skal straffes med nedsatt ordenskarakter. Et forsøk på å straffe elever på denne måten er blitt stanset i Oslo.