Renta stiger i Lånekassen

Statens lånekasse for utdanning hever renta med 0,4 prosentpoeng til 8,1 prosent fra 1. januar 2003.