Konkurransetilsynet skeptisk til fusjon

Konkurransetilsynet er skeptisk til en mulig fusjon mellom DnB og Gjensidige Nor. Tilsynet skal ha et møte med bankene neste uke.