Bondevik varsler omkamp om revidert-utgifter

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) kan ikke love å gjennomføre alle utgiftsøkningene fra stortingsflertallet i revidert nasjonalbudsjett.