- Mest press i begynnelsen

Journaliststudentene Cecilie Asker og Mari Grydeland tenker ikke på å bli best på eksamen. De tror arbeidet de gjør i løpet av skoleåret teller mer.