Storaksjonær tilrettela Verven 2

Tore Lie og Sandnes Sparebank trengte ikke se langt da de skulle tilrettelegge Verven 2 som investeringsobjekt.