- Romsligere runde neste gang

— Lavere anslag for hvor mye olje og gass som finnes på norsk sokkel, gjør det enda mer utfordrende å tilrettelegge for jevn, høy aktivitet i tiden framover, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs til Aftenbladet.