EØS-avtale - ren juss eller uklar politikk?

Island gir blaffen i tidsfristen for en ny EØS-avtale. For islendingene er det langt viktigere å holde utlendingene borte fra muligheten til å kjøpe seg inn i deres fiskeflåte.