Varslede inngrep uten særlig betydning for SAS

De varslede inngrepene mot SAS-gruppen fra Konkurransetilsynet har liten betydning for selskapet, ifølge salgsdirektør Stein Bemer.