Oljeboring i nord må utredes mer

Statens forurensningstilsyn (SFT) er så langt ikke fornøyd med utredningene av konsekvensene av en helårlig oljevirksomhet i Lofoten-Barentshavet.