Taus om olje i nord

Regjeringen vil søke løsninger som balanserer mellom oljeindustriens interesser og fiskeri— og miløinteresser når den skal konkludere i spørsmålet om petroleumsvirksomhet i nordlige havområder.