Kemnerens rentesats høyere enn andre renter

Hvis du betaler restskatten etter 30. april må du betale et rentetillegg på 4,5 prosent, etter dagens satser.