Ja og tja til mattilsyn

Tanken om å etablere et nytt matdirektorat i Stavanger møtes med både sterk tilslutning og betydelig skepsis.