Statoil får utslippstillatelse i Barentshavet

Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt Statoil tillatelse til leteboring av en ny brønn i Barentshavet, under forutsetning av at Statoil iverksetter de beredskapstiltak SFT krever.