Mange leverer selvangivelsen hjemme

Over 400.000 skattytere har allerede levert selvangivelsen over telefon eller internett.