Staten må selge mer etter hvert

Stortinget må si klart fra til aksjemarkedet om hvor mye Statoil skal privatiseres senere — etter første runde med nedsalg som vedtas nå i vår.