Lærerstudenter velger drama, skyr naturfag

Lærerstudentene vil mye heller fordype seg i drama enn i naturfag,og avdelingsstyret følger opp studentenes ønsker.