Kjøper strøm på børsen

Dagens el-produksjon ved de 63 installasjonene som omfattes av BPs beregninger, ligger på rundt 16 milliarder kilowattimer (TWh) i året. Det tilsvarer 5-6 gasskraftverk av typen som er planlagt på Kårstø, eller rundt 14 prosent av den totale norske middelproduksjonen av strøm fra vannkraft.