Skjellmottak i pengekrise

Problemene i fylkets ferske satsingsbransje er ikke over, selv omgiftalgene har gitt seg. Skjellpakkeriet på Forsand er påkonkursens rand etter ett års venting uten inntekter.