Nye regler for innsidehandel fra søndag

Nye regler om innsidehandel trer i kraft 1. juli. Reglene innebærer en skjerping av forbudet mot innsidehandel.