Arkitekturen får strykkarakter

Norske studenter stortrives, men ergrer seg over at lærestedene erbåde ulekre og lite praktiske.