Offshore-arbeidere i streik mot ABB

ABB vil ikke imøtekomme Oljearbeidernes Fellessammenslutnings (OFS) krav om harmonisering av lønnsnivået for medlemmene i fagorganisasjonen.