Terrorsmell for Big Mac

Kugalskap og terrorisme rammet hamburgergiganten McDonald's hardt ifjor. Konsernets nettofortjeneste falt med 40 prosent i fjerdekvartal 2001 fra samme periode i 2000.