SR-bank må skifte revisor

Kredittilsynet tviler på uavhengigheten til Arthur Andersen somrevisor for SR-bank, siden selskapet selger andre tjenester tilbanken for nesten tre ganger mer enn for revisjonen.