Mange vil se i vinduer fra Vikeså

Innen 2003 regner Vikeså Glass AS med å ha doblet årsomsetningen fra 2000.