Kuttar 100 Hydro-årsverk

Hydro Aluminium skal i løpet av 2002 redusera talet på tilsette påKarmøy frå 1750 til rundt 1650.