• Armin Husseini i innføringsklassen på Giske ungdomsskole kom til stengt dør. Åse Gro Zeiger forklarer. Helene Andreassen

Glede og fortvilelse på Giske

Armin Husseini i innføringsklassen på Giske ungdomsskole fortvilte over at fotballturneringen var avlyst. Tre jenter som skulle hatt nynorskeksamen gleder seg.