• Fra lekerommet til Skatt Øst. Ørn E. Borgen

Tilrettelegger for småbarnsforeldrene

64 prosent av småbarnsforeldre opppgir at arbeidsplassen tilrettelegger for dem.