• Kirsti Moltu, Veslemøy Guise, Pål Evensen og Dagfinn Wåge er alle tilknyttet Lyses forskningsprosjekter. Lars Idag Waage

Tar doktorgrad i Lyse-prosjekt

Universitetet i Stavanger har de siste seks årene fått mer enn 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd gjennom to forskningsprosjekter der forskning og utvikling av teknologiske tjenester står sentralt. Prosjektene betyr også doktorgradsstudier for fire unge mennesker.