Flere utdanner seg som prester

Tallet på nye prester i Den norske kirke har tatt seg kraftig opp de siste årene. I fjor ble 56 prester ordinert, mot 47 året før. Det er det høyeste antall prester siden 2007.