Norges Bank vil at oljepengene skal leve farligere

Norges Bank vil øke aksjeandelen i Oljefondet fra 60 til 75 prosent. Slik skal fondet tjene 35 milliarder kroner ekstra hvert år.

Publisert: Publisert:

Visesentralbanksjef Egil Matsenvil satse mer på aksjer og mindre på rentepapirer. Foto: Scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Norges Bank foreslår å øke Oljefondets aksjeandel til 75 prosent.

Andelen er nå 60 prosent. Forslaget innebærer derfor en stor endring i forvaltningen av oljepengene.

«En høyere aksjeandel betyr at forventet avkastning øker», skriver Norges Bank i et brev som ble sendt Finansdepartementet torsdag.

Vil ta større sjanser

Norges Bank vil at Oljefondet skal ta større sjanser og utsette seg for mer risiko inn i en usikker fremtid. Det betyr at fondets verdi vil svinge mer enn før. Dette må politikerne vær forberedt på.

Gevinsten ved å leve farligere er den forventede fortjenesten blir høyere. Men det er ikke sikkert at det vil gå slik. Norges Bank anbefaler likevel at finansminister Siv Jensen tar sjansen.

Forventer å tjene mer

Norges Bank forventer at økningen i aksjeandelen skal øke den årlige avkastningen med rundt 35 milliarder kroner. Det er regnet etter fratrekk for prisvekst og regnet med dagens fondsverdi på 7300 milliarder kroner.

Men dette er ikke sikkert. Det kan gå både bedre og dårligere.

Etter dagens regler kan inntil 35 prosent av fondets penger plasseres i omsettelige rentepapirer og inntil 5 prosent i fast eiendom.

Økt aksjeandel skal motsvares av mindre andel oljepenger i omsettelige rentepapirer (obligasjoner).

Begrunnelsen i ord

I et foredrag torsdag sier visesentralbanksjef Egil Matsen at egenskapene til de omsettelige rentepapirene har endret seg de siste ti årene.

– Kort fortalt har obligasjoner blitt en bedre, men også dyrere forsikring mot svingninger i fondets verdi. Begge deler taler for en noe høyere aksjeandel, sier han til Aftenposten.

Dette utdyper han slik:

 • Forventet avkastning på obligasjoner av høy kvalitet har falt mye.
 • Samtidig mener banken at forventet meravkastning på aksjer i forhold til obligasjoner er noe høyere enn sist aksjeandelen ble vurdert.

Med andre ord: Forventet fortjeneste på obligasjoner har falt kraftig. Men den har ikke falt like mye på aksjer.

Derfor: I fremtiden er det mer å tjene ekstra på å plassere oljepenger i aksjer.

– Det er differansen mellom forventet avkastning på aksjer og obligasjoner som er relevant for sammensetningen av fondets referanseindeks, sier Matsen.

Referanseindeksen uttrykker andelene i aksjer, obligasjoner og fast eiendom.

Begrunnelsen i tall

Matsen har satt tall på sine forventninger til differansen han snakker om.

 • Forventningen er at den årlige avkastningen på obligasjoner blir 0,25 prosent de neste ti årene, etter at prisvekst er trukket fra.
 • Gitt forsiktige forutsetninger og hensyn tatt til usikkerheten legger Norges Bank til grunn at den årlige fortjenesten på aksjer gjennomgående blir 3 prosentpoeng bedre enn på obligasjoner.
 • Summa summarum: Med 75 prosent aksjer blir forventet årlig avkastning av hele fondet 2,5 prosent de neste ti årene, regnet etter fratrekk for prisvekst. Med dagens aksjeandel på 60 prosent blir forventet årlig avkastning 2 prosent.

Det vanskelige valget

Satt på spissen dreier valget av aksjeandel i fondet seg om dette:

 • Høyere aksjeandel er tiltrekkende fordi det gir høyere forventet avkastning. Men det er avskrekkende fordi det betyr mer risiko og større svingninger i avkastningen.

Gitt Oljefondets særtrekk, fondseierens behov og holdninger og en rekke antagelser om fremtiden gjelder det å balansere mellom det tiltrekkende og det avskrekkende.

Bare et råd

En aksjeandel på 75 prosent er Norges Banks råd til Finansdepartementet.

Departementet skal komme med sin anbefaling i den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet og Folketrygdfondet. Den kommer til våren.

På grunnlag av Stortingets merknader vil deretter Finansdepartementet bestemme aksjeandelen Oljefondet skal bruke i sin forvaltning.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Gutt (16) omkom i ulykke hjemme

 2. Arbeidsuhell på Ullandhaug

 3. FNB-leder Myrhol tjener mer enn statsministeren

 4. – Jeg ble utnyttet av Eddi Eidsvåg

 5. Lagt merke til gult støv i vannkanten i pinsen?

 6. Nordmenns feriebudsjett synker drastisk. Samtidig ser det lyst ut for miljøvennlige reiser.

 1. Bank
 2. Norges Bank
 3. Statens pensjonsfond utland