Tror på verdens første elfly-rute mellom Stavanger og Bergen i 2026

En elfly-rute mellom Stavanger og Bergen er økonomisk bærekraftig, viser en fersk rapport.

Harald Minge presenterer torsdag en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt som fastslår at en elfly-rute mellom Bergen og Stavanger er fornuftig i 2026.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Dette prosjektet lønner seg, sier Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

– Det er veldig godt å få bekreftet av noen eksterne det vi har trodd i lengre tid. Denne rapporten gjør at vi kan snakke om dette prosjektet med stor troverdighet. Den konkluderer med det samme som vi har sagt.

Dette sier styreleder i pådriverselskapet Start Norge, Arne Martin Gilberg. Han snakker om den ferske rapporten fra Transportøkonomisk institutt. Rapporten, som blir lagt frem torsdag, konkluderer med at en elfly-rute mellom Stavanger og Bergen lønner seg.

Dette kan bli verdens første kommersielle elfly-rute. Takeoff er i 2026.

Rapporten slår fast at det er god samfunnsnytte i å satse på ruten. Strekningen mellom de to byene regnes for å være særlig egnet av tre grunner:

  • Strekningen er kort – 160 kilometer i luftlinje
  • Stort kundegrunnlag – 550 000 passasjerer årlig.
  • Fly er konkurransedyktig tidsmessig sammenlignet med alternativene.

Rapporten konkluderer også med at flertallet av befolkningen er positiv til et fremtidig elfly-alternativ.

Gilberg har virkelig tro på at prosjektet nå for alvor skal ta form.

– Vi har satt oss et ambisiøst mål. Det er mange andre som ønsker å bli verdens første, men vi tror virkelig at det blir oss, sier han til Aftenbladet/E24.

– Må ha elbil-fordeler

Også Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen gleder seg over rapporten. Foreningen er blant initiativtakerne bak prosjektet. Han tenker tilbake på satsingens fødsel for få år siden.

– Det vi snakket om i 2019, var veldig lite håndfast og litt science fiction. Folk bare ristet på hodet da vi presenterte det. Det som har skjedd de siste årene, er formidabelt, sier Minge.

Harald Minge er leder av Næringsforeningen i Stavanger. Også han er klar på at prosjektet lønner seg.

Minge skal presentere rapporten på Næringsforeningens årlige bærekraftkonferanse Pioner torsdag.

– Denne rapporten er det viktigste steget i riktig retning. Den viser at dette er godt mulig i 2026, sier han.

Og fortsetter:

– Rapporten er klar og grundig. Den sier at det har større samfunnsnytte å innføre ruten enn å la være å gjennomføre det. Dette prosjektet lønner seg. Avinor på Flesland og Sola sier at infrastrukturen for elflyene skal stå klar når flyene kommer, kommer det fra Minge.

Italienske Tecnam har inngått et samarbeid med Rolls-Royce om å produsere P-Volt. Slik mener Widerøe at flytypen kan bli seende ut.

Nå ønsker han at staten skal komme på banen som en aktiv støttespiller. Virkemiddelapparatet må jobbe proaktivt, sier han.

– Vi må ha elbilfordeler over på elfly. Dette for å stimulere til både produksjon og kundegrunnlag. Rapporten konkluderer også med at vi må skifte ut konvensjonelle fly med nullutslippsfly om vi skal nå klimamålene, avslutter Minge.

Særlig peker han på fritak fra passasjeravgift, startavgift og landingsavgift.

– Relativt små fly

Styreleder Gilberg forteller at det innledningsvis vil være snakk om et supplement til konvensjonelle fly. Det er heller ikke snakk om de største flytypene til å begynne med.

– Innledningsvis vil det være snakk om relativt små fly sammenlignet med de vi flyr med til daglig mellom disse byene. De første vil være en flytype som vil kunne ta ni passasjerer pluss to piloter, sier Gilberg.

Styreleder i Start Norge Arne Martin Gilberg er glad for at rapporten støtter opp under deres håp.

Særlig peker han på den italienske flyprodusenten Tecnam som har inngått et samarbeid med Rolls-Royce. I tillegg henviser han til den svenske satsingen Hart Aerospace som i 2026 skal ha klar en 19-seters helelektrisk maskin. Begge skal være aktuelle for ruten mellom de to vestlandsbyene.

Dette slik United Airlines ser for seg Hart Aerospace sin 19-setersmaskin ES-19.

– Vi må nok vente enda ti år før vi får maskiner som kan fly 70 til 100 passasjerer, slår han fast.

Hva gjelder distribusjon av strøm har allerede Lyse på Stavanger lufthavn, Sola og BKK på Flesland kastet seg på satsingen.

– Veldig fornøyde

Selskapet som om få år kan drifte disse flyene er Widerøe. Leder for strategisk utvikling i flyselskapet Andreas Aks er heller ikke overrasket over rapportens konklusjoner.

– Vi er veldig fornøyde med at de konkluderer som de gjør. Hovedtrekkene i rapporten stemmer godt overens med våre egne analyser, som vi har gjort i samarbeid med Rolls-Royce, slår han fast.

Aks mener Norge er et ideelt land å starte utviklingen av fremtidens luftfart i. Særlig peker også han på strekningen mellom Bergen og Stavanger.

– Vi har et flyplassnettverk som egner seg for å teste denne typen teknologi. Vi har mange flyplasser med relativt kort strekning mellom. Bergen og Stavanger peker seg ut som en særlig egnet rute. Den gir en veldig god markedstest, påpeker Aks.

Andreas Kollbye Aks, direktør for strategisk utvikling i Widerøe. Han er ikke overrasket over rapportens funn.

Som aktør har Widerøe god erfaring med å operere det norske kortbanenettet. Det kommer godt med når den nye teknologien er på plass i 2026.

– Vi tror det er med de mindre flyene og korte rutene at utviklingen skjer først. Derfor er vi i en godt egnet posisjon for å være med å ta denne utviklingen videre, mener han.

Avslutningsvis stiller Aks seg bak Minges vurderinger om at virkemiddelapparatet må på banen.

– Det er ekstremt viktig å legge til rette for stabilitet, gode rammebetingelser og sikkerhet for investeringer. Forutsigbarhet er et nøkkelord. Vi må vite at vi har en politisk vilje til å gå denne veien, konkluderer Aks.

Publisert: