• I den ene blokken på Skadbergbakken (til høyre) er samtlige 12 leiligheter innflyttet, men det er store mangler i blokken. Ifølge en rapport fra Sandnes Boligbyggelag vil det koste 5 - 6 millioner kroner å rette feil og mangler bare ved fellesarealene. Ove Heimsvik

Rapport: Mangler for flere millioner i boligblokken

Fellesarealene i den bebodde boligblokken på Skadbergbakken er så fulle av feil og mangler at det vil koste 5-6 millioner kroner å ordne opp.