• Yasniel Veterano Mendieta sine bevegelser blir festet på film. Astrid Heien Whaley og Åsne Gro Sandvik fra Frisklivssentralen følger treningen. Snart kan små grupper danse etter videoen, fire steder i Sola kommune eller hjemme via nett. Fredrik Refvem

Gratis trening på nettet

Sola kommune og Juztmove starter nå et pilotprosjekt med fysisk trening over nett for å få flere friske innbyggere og nye grupper i aktivitet.