Petroleumstilsynet: Ulovlig innleie hos Kaefer Energy

Kaefer Energy har brukt ulovlig innleie for å gjøre Martin Linge-plattformen klar for oppstart. Nå krever myndighetene at selskapet rydder opp.

Kaefer-sjef Bård Bjørshol vil se nærmere på rapporten fra Petroleumstilsynet før han går inn i detaljene i saken.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I en fersk rapport avdekker Petroleumstilsynet at Kaefer Energy har hatt et svært høyt antall innleide arbeidstakere over flere år. I store deler av denne perioden hadde oljeserviceselskapet flere innleide enn fast ansatte. Ved inngangen av 2021 var forholdet snudd, med 978 innleide og 1111 ansatte.

Petroleumstilsynet mener at bruken av innleie i Kaefer er ulovlig:

 • Mange har fulle årsverk, på samme arbeidssted.
 • Mange jobber mye overtid – og mer enn de fast ansatte.
 • Den omfattende bruken av innleie over tid tilsier at Kaefer egentlig har permanent behov for en del av de innleide – og at arbeidet ikke er av midlertidig karakter.
 • At arbeidet er av midlertidig karakter kreves for at bruken av innleie er lovlig – etter Arbeidsmiljøloven.

Nå blir Kaefer Energy pålagt å ordne opp i et brev fra Petroleumstilsynet:

 • Innleie av arbeidere som ikke utfører oppdrag av «midlertidig karakter», skal opphøre.
 • I de tilfellene hvor innleide brukes, skal Kaefer beskrive hvorfor de er lovlige.
 • Selskapet må få på plass rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer mener at rapporten fra Petroleumstilsynet konkluderer feil.

– Nå skal vi se på rapporten, og så får vi se på hvordan vi skal håndtere situasjonen.

– Hva mener dere er feil i rapporten?

– Mange elementer er ikke reflektert over og den inneholder feil. Vi skal studere rapporten nøye og komme tilbake.

– Et pålegg er en alvorlig reaksjon?

– Ja, påstandene er alvorlige. Derfor vil vi også vurdere nøye hvordan vi skal gå fram, sier Bjørshol til Aftenbladet.

Martin Linge-plattformen, i midten, omgitt av boreriggen Maersk Intrepid og boligplattformen Floatel Endurance, startet opp produksjonen onsdag kveld.
Les også

Oljeleverandør økte overskuddet i koronaåret

Mye jobb på Martin Linge-plattformen

Kaefer Energy, med norsk hovedkontor på Forus, er en av de store aktørene i norsk oljebransje innen de såkalte iso-tjenestene: isolasjon, stillas og overflatebehandling. Nylig omtalte Aftenbladet at selskapet på grunn av koronapandemien fikk en tilbakegang i inntektene i 2020, med 1,75 milliarder kroner. Samtidig økte overskuddet sammenlignet med 2019, opp til 140 millioner kroner.

En forlengelse av arbeidet med å gjøre Martin Linge-plattformen til Equinor klar til produksjon minket nedgangen i inntektene.

Olje- og gassfeltet startet opp onsdag kveld denne uken, etter å ha blitt fem år forsinket og 27 milliarder kroner dyrere sammenlignet med opprinnelig plan.

Til Petroleumstilsynet har Kaefer Energy forklart at mesteparten av innleid personell brukes til prosjekter på land, men at bruken de siste to årene også har vært omfattende på Martin Linge-plattformen. Mange hentes fra Kaefer-selskapet Global Work Spolka Zoo – et norskregistrert, polsk bemanningsforetak. Dette leier kun ut personell til Kaefer Energy og at rundt 60 til 70 prosent av de innleide er polsk personell herfra.

Petroleumstilsynet skriver at de ikke kjenner til ansettelsesforholdet de polske arbeiderne har i Global Work – om de er midlertidig ansatt fra oppdrag til oppdrag, for lengre perioder eller fast ansatt.

Sikrer ikke lovlig innleie

Petroleumstilsynet har også avdekket at Kaefer heller ikke gjør det som kreves for å sikre at innleien er lovlig:

 • Vet hvor mye den enkelte innleide har jobbet og hvor, men bruker ikke denne innsikten til å vurdere grunnlag for fast ansettelse.
 • Vurderer ikke godt nok om vilkår for innleie er oppfylt i hvert tilfelle.
 • Kan ikke dokumentere at sykefravær eller koronapandemien har gitt grunnlag for innleie.
 • Har leid inn fra bemanningsforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet.
Les også

Lønnsoppgjøret: – Åpent for fullstendig karneval i oljebransjen

– Kortvarig også normalt

Et sentralt poeng i rapporten er at mange av de innleide jobber fulle, eller omtrent, årsverk over flere år. Mange jobber svært mange timer i måneden, mange måneder på rad. Noen av dem har også jobbet mye overtid eller svært liten mulighet for å avspasere, slik arbeidstidsordningene offshore forutsetter.

Kaefer har vist til at de har prosjekter som gjør at innleie er nødvendig. Innleie gjør at de ikke trenger å permittere fast ansatte i perioder med lite arbeid, særlig om vinteren. Og hvis et prosjekt er kortvarig, mener Kaefer at de etter loven kan leie inn arbeidere.

Petroleumstilsynet kjøper ikke selskapets forklaringer. At noen prosjekter er lange og noen korte, kjenner nettopp hvordan bransjen fungerer – og må forstås som normal drift. Dessuten bruker Kaefer innleide også på langvarige prosjekter, som for eksempel Martin Linge-plattformen eller Mongstad-anlegget på land.

Arbeidet de innleide gjør, skiller seg ikke fra det de fast ansatte utfører, mener tilsynet.

Heller ikke argumentet med sykefravær holder for Petroleumstilsynet. I rapporten viser de til at Kaefer selv oppgir et sykefravær som er svært lavt.

Publisert: