Bråstopp for grønne energitiltak

Bedrifter som tilbyr produkter for å energieffektivisere boliger og installere energiløsninger som solcellepaneler og varmepumper har de siste månedene opplevd at markedet har gått fra vekst til
betydelig nedgang.

Etterspørselen etter energieffektivisering og grønne energitiltak har falt drastisk den siste tiden.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det står om tusenvis av arbeidsplasser når 11 organisasjoner ber klima- og energiministeren doble støttesatser for energitiltak i boliger. Nedgangen skyldes koronakrisen, men også de lave strømprisene.

– Dette kan bidra til å sikre arbeidsplasser, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

I bedrifter som leverer varmepumper, solenergi og andre tiltak for energieffektivisering i boliger, er mange permitterte og det kan gå mot masseoppsigelser. Samtidig med koronakrisen, rammes også bransjen av rekordlave strømpriser som ikke motiverer til tiltak innenfor energieffektivitet, svak kronekurs og redusert Enova-støtte for flere energitiltak fra 1. juli 2020.

Ber om å doble støtten

Mytting Hagemoen understreker overfor Aftenbladet at situasjonen er kritisk for flere aktører. Det er også årsaken til at 11 organisasjoner nå ber klima og miljøminister Sveinung Rotevatn om å doble Enova-støtten sammenlignet med dagens nivå for tiltak i husholdninger.

Målet er at dette kan være et av bidragene som kan stimulere boligeiere til å gjennomføre ulike tiltak som gir bransjen aktivitet som kan hindre konkurser, oppsigelser og permitteringer.

– På grunn av økt usikkerhet rundt egen økonomi forventer vi at husholdninger vil være mer tilbakeholdne med å gjøre investeringer i oppgradering av boligen fremover. Dette vil ramme blant annet energieffektiviseringstiltak. Vi vet fra tidligere at økt støtte fra Enova vil være utløsende for at mange velger å investere i energieffektivisering, forklarer Mytting Hagemoen.

Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening sier at situasjonen er kritisk for flere aktører.

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet skriver i en pressemelding at ordninger som er gode og fungerer ikke må fases ut og advarer mot å kaste penger etter ting som ikke er i tråd med de langsiktige målene. Det gjelder derfor å fortsette med den grønne omstillingen, mener Naturvernforbundet.

– Det er lettere å videreføre og forsterke ordninger som allerede eksisterer enn på kort varsel finne på noe nytt, påpeker han.

Ny rekord i 2019

En oppsummering fra Enova viser at det aldri tidligere har blitt gitt så mye Enova-støtte til norske virksomheter og husholdninger som i 2019. Til sammen ble det gjort tildelinger på 5,6 milliarder kroner til 22 300 energi- og klimaprosjekt. Av dette fikk ble det utbetalt 334 millioner kroner fra Enova til norske boligeiere.

Enova-støtte til flere ulike tiltak forsvinner eller reduseres fra 1. juli, mens en rekke støttesatser ble redusert fra 1. juni 2019.

Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening minner om at Enova har 173 millioner kroner av totalrammen av støttebeløpet som er satt av til husholdningene ut året. Han mener derfor at Enova har penger igjen til å doble støttesatsene til husholdningene.

I tillegg kommer lavere strømpriser som svekker motivasjonen for å investere i energieffektivisering, og svak kronekurs som gjør produkter dyrere.

Stor nedgang

En spørreundersøkelse blant 150 bedrifter landet over som importerer, installerer eller selger varmepumper viser at 87 prosent opplever lavere etterspørsel eller kansellering av ordrer. 59 prosent har gjennomført permitteringer, mens 73 prosent oppgir at det er aktuelt å permittere eller permittere flere i løpet av kort tid.

Det er rundt 3000 årsverk innenfor varmepumpebransjen fordelt på mange små bedrifter spredt over hele landet. En undersøkelse fra forrige uke viser at 33 prosent frykter at bedriften vil gå konkurs som følge av situasjonen rundt koronaviruset. Mange av bedriftene har liten egenkapital og svak likviditet.

– Hele bransjen rammes, og det er veldig alvorlig når bedriftene rammes fra flere kanter. Mange opplever at folk kansellerer oppdrag i frykt for koronasmitte, og en del utsetter avgjørelser i en tid med usikker privatøkonomi, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Følgende har stilt seg bak brevet til statsråd Sveinung Rotevatn:

 • Nelfo
 • Norsk Varmepumpeforening
 • VKE (Foreningen Ventilasjon Kjøling Energi)
 • Naturvernforbundet
 • Solenergiklyngen
 • Huseierne
 • Elektroforeningen
 • Zero
 • WWF
 • El- og IT-forbundet
 • Rørentreprenørene Norge
Publisert: