80 arbeidsplasser i fare på Sola

SAS Ground Services vil overta bakketjenestene til Widerøe. Flere hundre arbeidsplasser over hele landet kan bli rammet.